Misja Fundacji Akademia Boreliozy

Od samego początku istnienia Fundacji Akademia Boreliozy przyświecał jeden podstawowy cel, którym było zwiększenie samoświadomości społeczeństwa o niebezpieczeństwie i następstwach wynikających z boreliozy, czy innych chorób odkleszczowych, a także usprawnienie organizacji ruchu samopomocowego dla osób borykających się z tymi problemami. Czas jednak pokazał, że potrzeby i oczekiwania społeczności chorującej na boreliozę są równie istotne niczym sama choroba. Dlatego też, władze fundacji zdecydowały się wkroczyć na całkowicie nowe obszary własnej działalności.

Istotnym punktem okazało się integrowanie społeczności chorych na boreliozę, co doprowadziło do zwiększenia sieci potencjalnych kontaktów i wymiany doświadczeń pomiędzy osobami cierpiącymi z powodu chorób odkleszczowych. Fundacja Akademia Boreliozy promuje też skuteczną profilaktykę, która może ograniczyć liczbę nowych przypadków oraz zmniejszyć zachorowalność w mniej bądź bardziej odległej przyszłości.

Misja Fundacji Akademia Boreliozy nie jest jednak skierowana wyłącznie do osób borykających się z boreliozą i chorobami odkleszczowymi. Rodzina, przyjaciele i najbliższe środowisko chorego również wymaga odpowiedniego wsparcia, które wielokrotnie może okazać się poza ich zasięgiem. Działalność Akademii Boreliozy oferuje różnego rodzaju formy pomocy społecznej, wsparcia systemu pieczy zastępczej oraz dąży do realnego wyrównania szans dla rodzin i osób cierpiących z powodu schorzeń odkleszczowych.

Nie można zapomnieć, że Akademia Boreliozy prowadzi działalność charytatywną i na rzecz osób niepełnosprawnych. Ochrona i promocja zdrowia stanowią nadrzędne priorytety fundacji, która stara się każdego dnia zwiększać grono własnych odbiorców oraz docierać do osób o niskim poziomie wiedzy związanej z boreliozą.

Dla nas nie ma nic ważniejszego, aniżeli poprawa komfortu życia chorych oraz pomocy w zaakceptowaniu wyzwań, które niosą za sobą borelioza i choroby odkleszczowe. Codziennie myślimy o sposobach na ułatwienie Waszego życia, a następnie staramy się je sprawdzić w praktyce. Trudno mówić o efektach, gdy nie podejmujemy ryzyka i prób – dlatego nie zrażamy się mimo popełnianych błędów.

Na bazie własnych doświadczeń wyciągamy niezbędne wnioski i idziemy dalej. Nie chcemy marnować czasu, bo ten wielokrotnie odgrywa istotną rolę podczas diagnozy i leczenia!