Choroby odkleszczowe, a przede wszystkim borelioza, stanowią źródło długotrwałego sporu merytorycznego w środowisku medycznym. To nie tylko jedno z najdłużej trwających, ale również jedno z najbardziej zaciętych starć w historii medycyny. W Stanach Zjednoczonych spór ten przybrał nazwę „Boreliozowych Wojen”, nawiązującą do Gwiezdnych Wojen. Temat ten opisuje redakcja TVP3 Poznań.

Zdania medyków były podzielone już od samego początku, gdy odkryto nową bakterię Borrelia burgdorferi. Pierwsza zmiana wytycznych w leczeniu boreliozy dotyczyła stosowania antybiotyków. Według opinii nowojorskiego doktora Josepha J. Burrascano Jr, pacjenci cierpiący na boreliozę, z którymi miał do czynienia, nie reagowali zadowalająco na standardowe antybiotyki. Według naukowca ignorowanie drugorzędnych objawów, takich jak bóle głowy czy zmęczenie, prowadzi do niepełnej diagnozy boreliozy.
Lecząc już wtedy wielu pacjentów, zdawałem sobie sprawę, że w przypadku rozsianej choroby dziesięć do czternastu dni terapii antybiotykowej skutkuje jedynie złagodzeniem przebiegu choroby albo poprawą na początku, po której następuje nawrót. Co więcej, pacjenci reagowali na powtórną serię antybiotyków – napisał dr Burrascano we wstępie do książki „Prosto o diagnozie i leczeniu boreliozy – choroby z Lyme. Poradnik dla początkujących.”.
Dr Burrascano opracował własne schematy leczenia, polegające na dłuższym                      i zindywidualizowanym podejściu do antybiotykoterapii. Kontrowersje pomiędzy metodą leczenia ILADS a IDSA dotyczą nie tylko diagnozy i terapii leczniczej, ale także źródeł zakażenia i definicji choroby.

Powstanie Międzynarodowego Towarzystwa Boreliozy i Chorób Towarzyszących (ILADS)

W odpowiedzi na konieczność weryfikacji obowiązujących wytycznych leczenia boreliozy powstała organizacja ILADS, która zajęła się m.in. opracowywaniem własnych wytycznych leczenia, mających rozwinąć metody rekomendowane przez Amerykańskie Towarzystwo Chorób Zakaźnych (IDSA). Różnice między ILADS i IDSA obejmują wiele obszarów, takich jak definicja choroby, diagnoza, leczenie oraz źródła zakażenia. Choć te odmienności mogą wprowadzać dezorientację wśród pacjentów, stanowią istotę sporu, którego intensywność podkreślił między innymi Stephen Harrod Buhner w swojej książce „Pokonać boreliozę. Naturalne metody zapobiegania i leczenia boreliozy i jej koinfekcji”.
Stephen Harrod Buhner

Aktualizacja wytycznych szansą dla chorych na boreliozę

W ciągu ostatnich lat konflikt wokół boreliozy skutkował różnorodnymi reakcjami                i działaniami. W Stanach Zjednoczonych rozpoczęto nawet dochodzenia antymonopolowe w celu przeanalizowania wytycznych leczenia boreliozy. Te dochodzenia ujawniły istotne błędy i zaleciły rewizję tych wytycznych. Dodatkowo w Polsce powołano parlamentarny zespół ds. boreliozy, który postawił sobie za zadanie wyjaśnienie kluczowych kwestii i oczekiwań pacjentów dotkniętych tą chorobą.
Te fakty jednoznacznie potwierdzają, jak potrzebna jest aktualizacja wytycznych dotyczących leczenia boreliozy, szczególnie w obliczu podnoszonego przez pacjentów argumentu o rozwoju medycyny, której potencjał należy wykorzystać dla zapewnienia skuteczniejszej pomocy osobom dotkniętym boreliozą.

Oryginalny, źródłowy artykuł TVP3 Poznań znajdziecie tutaj: https://poznan.tvp.pl/61165811/najbardziej-zaciekly-spor-w-historii-medycyny?