W odpowiedzi na petycję skierowana do Rzecznika Praw Pacjenta – czytamy: „Dziękujemy za e-mail, w którym opisuje Pan problemy, z jakimi mierzą się pacjenci chorujący na boreliozę. Wskazuje Pan m.in. na potrzebę wzmocnienia roli diagnostyki, na wartość i skuteczność metody ILADS. (…) dziękujemy za wszystkie proponowane sugestie. Zgłoszone (…) problemy są godne uwagi i przeanalizowania w zakresie możliwości wprowadzenia zmian systemowych.”

Dziękujemy Rzecznikowi Praw Pacjenta za zrozumienie. To krok w kierunku zrozumienia oraz wsparcia pacjentów dotkniętych boreliozą. Nasza fundacja pozostaje zaangażowana w dążeniu do poprawy opieki nad osobami cierpiącymi na tę chorobę oraz promowania dialogu na temat aktualizacji metod terapii.

Wierzymy, że otwarcie dyskusji na temat leczenia boreliozy oraz uwzględnienie skuteczności metody ILADS przyczyni się do podniesienia jakości opieki medycznej nad pacjentami. Nasze starania nie tylko wyrażają troskę o dobrostan chorych, ale także stanowią wkład w poprawę systemu opieki zdrowotnej w obszarze chorób odkleszczowych.