Liczba zachorowań na boreliozę nieustannie rośnie. Jeszcze dziesięć lat temu liczba pacjentów z chorobami odkleszczowymi nie przekraczała 42 tysięcy. Obecnie skala ta sięga rzędu prawie 100 tysięcy zachorowań. Najczęściej diagnozowaną chorobą jest właśnie borelioza, która stanowi aż 99 proc. wszystkich rozpoznawanych schorzeń, które mogą przenosić kleszcze. To pokazuje jedynie, jak poważnym problemem stała się ta znana nam wszystkim choroba.

Petycja – wspólny dialog na temat wytycznych

W odpowiedzi na zwiększający się problem Fundacja Akademia Boreliozy wystosowała petycję, w której zaapelowano o przegląd i aktualizację obecnych standardów dotyczących leczenia chorób odkleszczowych. Podpisało ją ponad 2 tys. osób i tym samym wyrazili oni chęć przyłączenia się do tej inicjatywy oraz podjęcia wspólnych rozmów. Serdecznie dziękujemy za odpowiedź Ministerstwa Zdrowia, które wskazało Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, jako instytucję, z którą należy kontynuować rozmowy. To właśnie eksperci zrzeszeni w tym towarzystwie zajmują się opracowywaniem zaleceń postępowania diagnostyczno-leczniczego w boreliozie.

W odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia – czytamy: „(…) zalecenia postępowania diagnostyczno-leczniczego opracowują lekarskie towarzystwa naukowe o zasięgu krajowym, zrzeszające specjalistów w danej dziedzinie medycyny. Celem opracowania zaleceń jest wsparcie lekarzy i pacjentów w podejmowaniu decyzji dotyczącej opieki zdrowotnej w określonych schorzeniach i sytuacjach klinicznych. (…) Właściwym do opracowywania zaleceń postepowania diagnostyczno-leczniczego w boreliozie jest Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. (…)”

Wspólna rozmowa i zaangażowanie w proces aktualizacji standardów w leczeniu boreliozy stanowią kluczowy krok w walce z rosnącym zagrożeniem ze strony chorób odkleszczowych. W tym celu niezwłocznie zwrócimy się również do Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych w celu podjęcia dialogu na temat aktualizacji wytycznych dotyczących leczenia boreliozy.

Pismo – odpowiedź: