W obliczu trwającego sporu dotyczącego leczenia boreliozy oraz wzrastającej liczby chorych, Fundacja Akademia Boreliozy podjęła działania mające na celu poprawę dobrostanu pacjentów i skuteczności terapii. Z tego względu, złożyliśmy petycję do Ministra Zdrowia, w którym szczegółowo opisaliśmy problemy, z jakimi mierzą się chorzy.

Poniżej treść listu do Ministra Zdrowia:

Szanowny Ministrze Zdrowia,

Fundacja Akademia Boreliozy, zwraca się do Pana z pilną prośbą o wsparcie i interwencję w związku z sytuacją pacjentów chorych na boreliozę.
W imieniu pacjentów, którzy cierpią na tę trudną chorobę, pragniemy poinformować, że w dniu 07.08 odbędzie się zgromadzenie pod MZ. od godziny 13-tej do 15-tej, celem jest zwrócenie uwagi na fakt, że obecne standardy leczenia boreliozy są nieadekwatne, oparte na zbyt starych wytycznych z lat 80. XX wieku, co powoduje brak odpowiedniego leczenia i opieki nad pacjentami.
Chorzy na boreliozę często borykają się z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, które znacząco wpływają na ich jakość życia. Niemożność dostępu do właściwego leczenia utrudnia im powrót do zdrowia i sprawia, że odczuwają oni niedocenienie i opuszczenie przez system medyczny.
Dlatego wzywamy Pana, jako Ministra Zdrowia, aby wesprzeć nasze starania o zwrócenie uwagi na tę problematyczną kwestię. Liczymy na Pana pomoc w nawiązaniu dialogu z Naczelną Izbą Lekarską, aby wspólnie znaleźć rozwiązania, które pozwolą zapewnić pacjentom chorym na boreliozę dostęp do nowoczesnych metod leczenia, opartych na najnowszych badaniach i wytycznych medycznych.
Jesteśmy głęboko przekonani, że działając razem, możemy skutecznie poprawić opiekę nad pacjentami cierpiącymi na boreliozę i przyczynić się do podniesienia standardów leczenia w Polsce.
Będziemy wręczać petycje.
Z poważaniem,
Fundacja Akademia Boreliozy
Szebestik Michał
795 765 798
Treść petycji złożonej 4 sierpnia 2023 roku:

Szanowny Panie Ministrze,

Adam Niedzielski, Ministerstwo Zdrowia

Jako obywatele zaniepokojeni jakością diagnostyki i leczenia chorób odkleszczowych w naszym kraju, zwracamy się do Pana z gorącą prośbą o pilną zmianę standardów w podejściu do tej kategorii schorzeń. Obecne praktyki medyczne w tym obszarze wywołują poważne obawy, gdyż pacjenci często są diagnozowani zbyt długo, a po zastosowanym leczeniu pozostają nadal obarczeni objawami, utrzymując się w stanie chorobowym.

Pragniemy zaznaczyć, że choroby odkleszczowe stanowią poważny problem zdrowotny w naszym kraju, zwłaszcza w regionach obfitujących w populację kleszczy. Przebycie infekcji odkleszczowych może prowadzić do wielu powikłań zdrowotnych, w tym poważnych problemów neurologicznych, reumatologicznych oraz immunologicznych. Niestety, często diagnoza tych schorzeń jest opóźniona, co negatywnie wpływa na skuteczność leczenia i jakość życia pacjentów.

Powyższe problemy wynikają w dużej mierze z kilku kluczowych kwestii, których zmiana w standardach medycznych byłaby niezwykle korzystna:

Edukacja: Istnieje pilna potrzeba edukacji zarówno wśród pacjentów, jak i personelu medycznego na temat objawów i możliwych konsekwencji chorób odkleszczowych. Wprowadzenie programów szkoleniowych dla lekarzy i personelu medycznego związanych z rozpoznawaniem i leczeniem tych infekcji może znacznie skrócić czas diagnostyki.

Wczesna diagnoza: Należy zwiększyć dostęp do skutecznych i powszechnie dostępnych testów diagnostycznych, które pozwolą na wczesne wykrycie infekcji odkleszczowych. Dzięki temu leczenie może zostać podjęte wcześniej.

Leczenie adekwatne do stadium choroby: Wdrożenie rekomendacji dotyczących leczenia opartego na aktualnych badaniach naukowych, dostosowanego do stadium choroby i indywidualnych cech pacjenta. Skuteczne leczenie wymaga spersonalizowanego podejścia, uwzględniającego różnorodność objawów i możliwych powikłań a także istotne jest uwzględnienie koinfekcji, zakażeń współtowarzyszących boreliozie.

Ścisła współpraca między specjalistami: Współpraca między lekarzami różnych specjalizacji (np. neurologami, reumatologami, immunologami) jest niezwykle ważna dla zapewnienia kompleksowej opieki pacjentom z chorobami odkleszczowymi. Wymiana wiedzy i doświadczeń może prowadzić do bardziej efektywnych rozwiązań terapeutycznych.

Monitorowanie po leczeniu: Ważne jest, aby pacjenci byli regularnie monitorowani po zakończeniu terapii, aby upewnić się, że infekcja została skutecznie wyleczona i że nie pozostały żadne powikłania.

Zwracamy się do Pana, jako osoby o najwyższej władzy w Ministerstwie Zdrowia, z nadzieją, że podejmie Pan działania w celu przeglądu i ulepszenia obecnych standardów diagnostyki i leczenia chorób odkleszczowych. Działania te przyczynią się do poprawy zdrowia tysięcy pacjentów oraz zwiększenia efektywności opieki medycznej w naszym kraju.

Dziękujemy za poświęcenie uwagi naszym obawom i liczymy na pozytywną reakcję oraz działanie w tej ważnej sprawie.

Z poważaniem,

Fundacja Akademia Boreliozy

Szebestik Michał

kontakt: 795 765 798