Petycja Pacjentów i wspólny dialog szansą na nowe wytyczne dot. leczenia boreliozy!

Borelioza to choroba znana od wielu lat, jednak jej rozpoznanie i leczenie wciąż stanowią poważne wyzwanie dla lekarzy i pacjentów. Według statystyk NFZ liczba przypadków zakażenia rośnie lawinowo, co niesie za sobą coraz większe zagrożenie zdrowotne.
Fundacja Akademia Boreliozy 7.08.2023 r. zorganizowała w Warszawie zgromadzenie chorych na boreliozę, którego głównym celem było zwrócenia uwagi na potrzebę dialogu na temat wytycznych dotyczących leczenia boreliozy i chorób odkleszczowych. Wystosowano również petycję w tej sprawie, którą podpisało już ponad 2 tys. osób zmagających się z tą chorobą. Trafiła ona do Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Ministerstwa Zdrowia, które na nią odpowiedziało.
Zgromadzenie odbyło się pod siedzibą Naczelnej Izby Lekarskiej oraz pod siedzibą Ministerstwa Zdrowia, a jego kluczowym celem była potrzeba dialogu na temat aktualizacji wytycznych dotyczących leczenia boreliozy i chorób odkleszczowych, a także podniesienie świadomości społecznej i zjednoczenie pacjentów oraz przedstawicieli środowiska medycznego.
Wydarzenie organizowane przez Fundację Akademia Boreliozy, stanowiło platformę wymiany doświadczeń pacjentów, lekarzy i ekspertów medycznych. Dzięki temu chcieliśmy podkreślić, że wytyczne dotyczące boreliozy, które obowiązują obecnie, wymagają odświeżenia. Jest to nasz główny cel, gdyż jak doskonale wiemy, medycyna idzie do przodu i z roku na rok jest coraz bardziej zaawansowana – zaznacza Michał Szebestik Prezes Fundacji Akademia Boreliozy.
W tym celu inicjatorzy spotkania wystosowali specjalną petycję, w której zaapelowali o przegląd i aktualizację obecnych standardów dotyczących leczenia chorób odkleszczowych. Podpisało ją już ponad 2 tys. osób i tym samym wyrazili oni chęć przyłączenia się do tej inicjatywy oraz podjęcia wspólnych rozmów. Pierwsze z nich toczyły się pod siedzibą Naczelnej Izby Lekarskiej oraz pod siedzibą Ministerstwa Zdrowia. Na petycję odpowiedziało już Ministerstwo Zdrowia, które wskazało Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, jako instytucję, z którą należy kontynuować rozmowy. To właśnie eksperci zrzeszeni w tym towarzystwie zajmują się opracowywaniem zaleceń postępowania diagnostyczno-leczniczego w boreliozie. Oczekiwana jest także odpowiedź od Naczelnej Izby lekarskiej. Na zgromadzeniu obecni byli również parlamentarzyści, którzy wysłuchali istoty misji zgromadzonych i ich założeń. To właśnie na ich ręce oficjalnie została złożona wyżej wspomniana już petycja. Fundacja Akademia Boreliozy zapowiada także, że będzie ona składana do kolejnych instytucji. To ważny krok w kierunku osiągnięcia zamierzonych celów.

Środowisko medyczne o boreliozie

Problem niezaktualizowanych metod leczenia i profilaktycznych antybiotykoterapii staje się zjawiskiem powszechnie zauważalnym przez pacjentów. Jak podają główne media w Polsce, w tym Radio Zet, część lekarzy wyraża dezaprobatę wobec ustalonego standardowego protokołu leczenia boreliozy. Zgodnie z wytycznymi Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z 2020 r., które są zbieżne ze standardem leczenia boreliozy przyjętym przez IDSA, diagnostyka laboratoryjna boreliozy jest uzasadniona jedynie w przypadku wystąpienia u pacjenta objawów klinicznych, przy czym często diagnoza może zostać postawiona, biorąc pod uwagę objaw patognomiczny, tj. rumień wędrujący.
Jak zaznacza prezes KRDL, Monika Pintal-Ślimak diagności laboratoryjni powinni opierać się na rekomendacjach wydawanych przez towarzystwa naukowe, zarówno medycyny laboratoryjnej, jak i lekarskiej dotyczących stosowanych metod badawczych i metod leczniczych.
Pacjenci od długiego czasu domagają się rozszerzenia diagnostyki boreliozy o badania KKI (krążące kompleksy immunologiczne) oraz LTT (test transformacji limfocytów), a także możliwości ponownego zastosowania antybiotykoterapii w przypadku braku poprawy stanu zdrowia. W obliczu narastającego problemu związanego z kleszczami, których wzrastająca liczba i częstotliwość migracji są spowodowane zmianami klimatycznymi, taka dyskusja jest niewątpliwie potrzebna.
Organizatorzy pragną podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w tym wydarzeniu i wspierają wspólną misję oraz przedstawicielom Ministerstwa Zdrowia i parlamentarzystom za odpowiedź. Fundacja Akademia Boreliozy będzie nadal kontynuować swoją pracę na rzecz poprawy diagnostyki i leczenia chorób odkleszczowych oraz podniesienia świadomości na ten temat.

Pragniemy także podziękować za reportaż z tego wydarzenia, portalowi Afirmacja!

Relację filmową portalu Afirmacja obejrzycie tutaj: